Monitorování podnikových procesů pomocí chytrých hodinek?
15.06.2023
Monitorování podnikových procesů pomocí chytrých hodinek?

​​​​​Podle Minnesota Reformer investovaly dvě velké americké společnosti z oblasti zpracování masa, Tyson Foods a JBS, do aplikace pro chytré hodinky, která jim v reálném čase umožňuje monitorovat průběh procesů ve výrobě. 

Tato technologie má za cíl nejen zvýšit produktivitu firmy, ale také bezpečnost zaměstnanců. V masném průmyslu jsou velmi vysoká rizika úrazů. Opakující se, rychlá a namáhavá práce činí z masokombinátů jedny z nejnebezpečnějších pracovišť. Americké ministerstvo práce v posledních letech provádělo opakovaná vyšetřování bezpečnostních incidentů v tomto odvětví. 

Aplikace je kompatibilní s hodinkami Samsung Watch 4, které během pracovní směny nepřetržitě sbírají data z výrobního procesu pomocí svých senzorů – konkrétně sílu, rotaci, rychlost a směr pohybu ruky pracovníka. Tato data jsou poté interpretována softwarem s prvky umělé inteligence, která určuje, zda jsou pohyby bezpečné, a upozorní pracovníky, pokud překračují bezpečnostní limity v síle nebo rychlosti. Získaná data převádí na metriky zobrazované na „dashboardu.“ Ten obsahuje nejen bezpečnostní metriky, ale také aktivní skóre produktivity.​

Jaké výhody z toho pro firmu plynou?

Používání chytrých hodinek jako nástroje pro monitorování procesů ve výrobě může přinést firmám množství výhod.

Klíčovou z nich je zvýšení produktivity výroby. Díky sledování pohybu a výkonu prováděných aktivit je možné identifikovat méně produktivní pracovní postupy a navrhnout opatření pro zvýšení výkonu jednotlivých aktivit. 

Další výhodou používání chytrých hodinek je zvýšení bezpečnosti zaměstnanců. Senzory chytrých hodinek mohou predikovat potenciální bezpečnostní rizika na pracovišti. Hodinky jsou vybaveny technologií RTLS (real-time location system), takže si v případě potřeby může pracovník snadno přivolat asistenci či pomoc.

Software také může z dat o aktuálním průběhu jednotlivých aktivit ve výrobním procesu, poskytovat pracovníkům okamžitou zpětnou vazbu, díky které si mohou výrazně usnadnit práci nebo zlepšit svůj výkon.

Používání chytrých hodinek v průběhu aktivity umožňuje také snadno sbírat anonymní data o pohybu po areálu firmy, která mohou být dále analyzována a použita pro optimalizaci pracovních postupů a využití zdrojů. Tyto informace firmám přináší snížení nákladů a zvýšení ziskovosti, pracovníkům pak další usnadnění jejich práce. Optimalizace pracovních postupů z hlediska jejich ergonomie navíc pomáhá předcházet dlouhodobým zdravotním potížím.

V neposlední řadě mohou chytré hodinky také pomoci zaměstnavatelům zlepšit komunikaci se zaměstnanci. Díky technologii HMI (Human Machine Interface) mohou zaměstnanci lépe interagovat s různými systémy a stroji v reálném čase a snadno se přizpůsobit různým pracovním úkolům. 

Celkově může využití chytrých hodinek pomoci společnostem optimalizovat pracovní postupy, snížit prostoje, a tím zvýšit produktivitu výrobního procesu a bezpečnost pracovníků. Z marketingového hlediska to může být silný prodejní argument pro společnosti, které se snaží zlepšit své hospodářské výsledky a odlišit se na přeplněném trhu. A zpětná vazba ze strany odborů ukázala (přes počáteční obavy), že pracovníci vnímají tuto inovaci jako skutečný přínos pro svou práci.

Ochrana soukromí pracovníků

Obavy zaměstnanců ohledně soukromí jsou důležitou věcí, která musí být zohledněna při zavedení jakéhokoli nového monitorovacího systému v pracovním prostředí. Realizací podobných řešení využívajících chytré hodinky se v Cleverlance také zabýváme. Zeptali jsme se proto Mikuláše Müllera, který vede jednotku CleverIndustry, dodávající systémy pro digitalizaci průmyslu a logistiky, jak tento problém řešíme v Cleverlance:

„V případě aplikace pro chytré hodinky, která monitoruje aktivity ve výrobním procesu, je důležité zdůraznit, že respektujeme GDPR a zajišťujeme bezpečné zpracování osobních údajů. Všechna data jsou šifrována a uchovávána na zabezpečených serverech, kde jsou přístupné pouze autorizovaným osobám.

Každý zaměstnanec používá pokaždé jiné hodinky. Před každou směnou si je náhodně a anonymně vybere „z police,“ takže nelze přesně určit, jaký konkrétní zaměstnanec se nachází nebo nacházel na kterém místě v určitý okamžik. To by mělo zaměstnancům dodat pocit bezpečí a zaručuje jim to, že jejich soukromí není ohroženo.

Je také důležité vysvětlit zaměstnancům všechny aspekty fungování tohoto systému, a přesvědčit je o tom, že jim chytré hodinky pomohou usnadnit jejich práci a neohrozí jejich práva a soukromí“ zdůrazňuje Mikuláš Müller.​

K​ateryna Sakovska​