Digitalizace kontejnerových vozíků pomocí IoT čidel – řešení pro logistické problémy v době nárůstu elektronického obchodu
31.05.2023
Digitalizace kontejnerových vozíků pomocí IoT čidel – řešení pro logistické problémy v době nárůstu elektronického obchodu

​​S růstem objemu elektronického obchodu a změnami v chování spotřebitelů je efektivní doručování zásilek obtížnější než kdykoli předtím. V důsledku neefektivity logistických procesů má mnoho přepravců problémy pokrýt stále rostoucí počet zásilek. Nedostatečný přehled o využití a umístění kontejnerových vozíků způsobuje zbytečné komplikace a neefektivitu v jejich optimálním využití. Intenzita dopravy a náklady kvůli nevyužité kapacitě přepravního prostoru rostou, negativně působí na životní prostředí, a navíc se termíny na doručení zásilky prodlužují. A nespokojení zákazníci se pak hlasitě domáhají svých nedoručených zásilek!

Všechny tyto problém je možné řešit sledováním kontejnerových vozíků pomocí technologie Bluetooth. Dobrým příkladem je nizozemská pošta, která nedávno oznámila digitalizaci 250.000 přepravních rolovacích klecí pomocí čidel od společnosti Kontakt.io​. Pošta doručuje přibližně 1,1 milionu balíčků a 8,1 milionu dopisů napříč celým Beneluxem denně! V roce 2020, během koronavirové pandemie doručila rekordní počet 337 milionů zásilek, což bylo téměř o 20 % více než v roce 2019.

Technologie, kterou nizozemská pošta pro digitalizaci svého logistického procesu a sledování rolovacích klecí naložených zásilkami zvolila, jí přinesla mnoho výhod – které jsou však využitelné i v řadě dalších odvětví.​

Přehled o využití kontejnerových vozíků

Jejich sledování pomocí IoT čidel umožňuje nizozemské poště získat lepší přehled o tom, jak jsou využívány. Čidla poskytují informace o tom, kdo vozíky právě používá, jak často je využívá, a kolik jich je momentálně k dispozici. Díky přesnému monitoringu dokáže pošta identifikovat nevyužité či prázdné vozíky a minimalizovat tak náklady v celém dodavatelském řetězci.​

Optimalizace 

Detailním sledováním pomocí bluetooth čidel může pošta rozmístit vozíky tak, aby byly využívány co nejefektivněji. Ukázalo se, že zatímco v některých expedičních depech jsou vozíky z části nevyužívané, jinde dokázali přidáním dalších vozíků výrazně zvýšit efektivitu přepravy.​

Odhalení úzkých míst a problémů v logistickém řetězci

Pokud je nedostatek vozíků na jednom místě, nebo se někde hromadí zásilky, může to znamenat, že pošta nebude zásilky stíhat odbavovat. Díky bluetooth čidlům od společnosti Kontakt.io, sledujícím polohu kontejnerových vozíků, dokáže nizozemská pošta problémy předvídat a zaměstnance nebo vybavení včas přesunout, aby se situace vyřešila. Tento jednoduchý krok řeší problémy dříve, než vzniknou.​

Lokalizace „zatoulaných“ zásilek

Ztráta zásilky nebo celého kontejnerového vozíku znamená pro každou zasilatelskou službu vážný problém. Díky čidlům je lokalizace vozíků mnohem jednodušší a rychlejší, pošta o žádném z nich nikdy neztrácí přehled. Ví, na který kontejnerový vozík s tzv. rolovací klecí byla zásilka naložena a také pozná, ve kterém voze nebo překladišti se vozík nachází. Dokáže proto snadno zjistit, kde přesně se zásilka nachází a v případě potřeby ji přesunout na správné místo.​

Informace o kapacitě kontejnerových vozících v reálném čase

Díky digitalizaci logistiky pomocí sledovacích čidel má nizozemská pošta přehled dokonce i o aktuální kapacitě jednotlivých kontejnerových vozíků – zda je klec plně naložená, nebo zda je v ní volné místo. Detailní přehled, kde se vozíky nacházejí, co obsahují a jak se pohybují, včetně případných zpoždění, umožňuje zvýšit efektivitu procesů a zlepšovat zákaznické služby.​

Snížení nákladů

Sledování rolovacích klecí a toho, co je na nich, umožňuje identifikovat místa, kde je možné snížit náklady v logistickém řetězci. Například posílat plně naložené klece místo poloprázdných, nebo zajistit, aby tyto jednotky jely co nejpřímější cestou na místo určení. ​

Snižování ekologické stopy

Rychlá identifikace míst, kde lze kontejnery nejlépe využít, přináší nejen vyšší nákladovou efektivitu, ale zároveň snižuje negativní dopad na životní prostředí díky menšímu množství nevyužitého prostoru během přepravy.

Technologie sledování kontejnerových vozíků pomocí IoT čidel, které zvolila nizozemská pošta, může být klíčovým řešením, jak zvládnout stále rostoucí objem přepravovaných zásilek. Tato technologie umožňuje získat lepší přehled o využití kontejnerových vozíků a minimalizovat náklady na výměnu zařízení. Díky monitorování lze rozmístit vozíky tak, aby byly využívány co nejefektivněji a předvídat „úzká hrdla“ v logistickém řetězci. Pomáhá řešit problémy dříve, než vzniknou, a minimalizovat negativní dopady na životní prostředí. Společnosti a organizace i v dalších odvětvích mohou tuto technologii využít k optimalizaci svých logistických procesů a minimalizaci nákladů.​

K​ateryna Sakovska​