Co musí znát dobrý analytik?
15.09.2021
Co musí znát dobrý analytik?

​​​​​​Když se na pohovoru zeptám „kdo je business analytik softwarového řešení“, často slyším odpověď, že se jedná o člověka, který je tzv. tlumočníkem mezi klientem a vývojovým týmem. Pokud by to bylo tak jednoduché, byl by pro práci analytika dostačující překladový slovník mezi „klienštinou“ a „vývojářštinou“. To je sice důležité, samo o sobě to ale opravdu nestačí. Znalosti analytika, který chce svou práci vykonávat opravdu dobře, musí být značně široké a zahrnovat mnoho tvrdých, ale také velké množství měkkých dovedností.

Hard skills

Pod pojmem tvrdé dovednosti se skrývají jak obecné, tak odborné znalosti. Mezi obecné patří znalost modelovacích jazyků, a to BPM​​N​ a/nebo UML. Tvorba procesů, diagramů různého typu (aktivity, sekvenční, entitní modely atd.), tv​orba případu užití (Use Case) jsou běžnou denní analytickou rutinou. Modelovat pak lze v různých nástrojích. Jedním z nejčastěji používaných je Enterprise Architect​, dalším například ArchiMate​. Existují také modelovací nástroje postavené na psaní jednoduchého intuitivního kódu, jako je PlantUML (Android Studio pak třeba umí automaticky exportovat PlantUML diagramy z existujícího kódu). K dispozici je samozřejmě mnoho dalších nástrojů, některé z nich on-line, jako Lucidchart​ nebo Diagrams.net​ (dříve Draw.io), které jistě dobře poslouží k základnímu modelování, nemají však rozsáhlé možnosti, které nabízejí profesionální nástroje. Pokud tedy chcete pracovat pro větší společnosti jako je například ta naše, je důležitá znalost modelování v Enterprise Architect.

Dále analytik velice často připravuje návrhy obrazovek, tzv. wiframe neboli drátěný model. Proto je důležitá alespoň základní znalost UX/UI, a to jak pro návrhy klasických obrazovek (např. notebook), tak pro mobilní zařízení. I zde může analytik využít různé nástroje, které stejně jako u modelování můžeme rozdělit na ty, které poskytují široké možnosti, tak na základní on-line nástroje, které budou v mnoha případech zcela dostačující. Axure umožňuje připravit kompletně interaktivní drátěný model, a to pro různá rozlišení obrazovek. Mezi populární on-line prototypovací nástroje pak patří například Figma​, InVision, Moqups nebo již výše uvedeny Lucidchart a Draw.io.

Alespoň základní znalost SQL, tj. schopnost napsat jednoduché dotazy nad databází, je také očekávanou obecnou dovedností. Dále je vhodné mít všeobecné ekonomické povědomí, základní orientaci v právních oblastech souvisejících s IT (například GDPR), no a samozřejmě podstatná je výborná znalost českého jazyka (gramatika, bohatá slovní zásoba, stylistika), neboť analytik musí být také psavec. Důležitá je znalost anglického jazyka, protože mnoho zdrojů pro další rozvoj analytiků je právě v angličtině. Navíc se stále častěji tvoří dokumentace v angličtině, což souvisí s globalizací trhu.

Do odborné části patří business znalosti, například orientace v pojišťovnictví, bankovnictví, telekomunikacích atd., tedy znalost produktů (např. úvěry, účty), interních procesů, konkurence. Část business procesů může mít shodné prvky skrz jednotlivé obory, avšak každý z nich má zároveň svá specifika (např. jiný způsob nabídky produktů, potřeby ověřování bonity klienta).

Máte pocit, že je toho hodně, co musíte znát? Ano, máte pravdu. Dobrou zprávou je, že téměř vše, co je popsáno výše se můžete naučit z knih, on-line školení, pomocí plných nebo dočasných free verzí nástrojů. Výjimkou jsou business znalosti. Ty však můžete z části získat z vlastních zkušeností, například uvědoměním si procesu, který jste absolvovali při sjednání hypotéky, z části pak při samotné analytické práci v daném oboru. Cleverlance navíc poskytuje různá školení, kde si můžete své znalosti a dovednosti také rozšířit.

Soft skills

Jak je napsáno v úvodu, do spektra analytických znalostí patří také ty měkké dovednosti, tedy v oblasti chování, které ​souvisejí se sociální/emoční inteligencí.

Práce analytika znamená častou komunikaci jak se zástupci klienta (marketéry, produktovými manaž​ery, obchodníky atd.), tak se zástupci vývoje (architekty, vývojáři, testery atd.), proto musí umět dobře mluvit. Analytik často řídí workshopy, kde od klienta sbírá nejdříve základní, později detailní informace, případně předává informace do vývoje. Musí tedy mít organizační schopnosti, umět plánovat, protože je potřeba připravit návrh schůzek, někdy na dobu půl roku dopředu, určit zástupce klienta, kteří se mají workshopů účastnit, mít strategii pro získání všech potřebných vstupních informací, naplánovat si, kdy je vhodné informace předat kolegům z vývoje. S tím souvisí schopnost identifikovat, kdo je pro projekt důležitý, zároveň si rozmyslet, jak se kterým zástupcem komunikovat, koho informovat detailně, koho stačí pouze letmo.

Řízení workshopů je jednou ze zásadních schopností, protože se může stát, a taky se stává, že na schůzce dojde k rozporuplným názorům jednotlivých zástupců klienta. Analytik se v daný moment tedy stává jakýmsi mediátorem. S tím také souvisí schopnost nevnucovat za každou cenu vlastní představy, ale spíše hledat a navrhovat alternativy, být kreativní, ukázat cestu, říct​ pro a proti jednotlivých návrhů, doporučit, co je dle jeho zkušeností vhodnou variantou. Pokud si však klient zvolí jinou než analytikem navrhovanou, ale stále vhodnou cestu, pak ji akceptovat. Analytik musí být schopen posouvat schůzku kupředu, musí umět rozhodnout, které téma nechat otevřené, které naopak potřebuje v daný moment uzavřít.

Schopnost naslouchat a vysvětlovat je absolutním základem, stejně tak jako schopnost dobře se ptát. No a samozřejmostí je logické myšlení. Hodí se zkušenosti s tzv. hraním rolí, které mohou klientovi pomoci lépe popsat jednotlivé procesy, kdy si díky hraní spíše uvědomí všechny postupné kroky, které musí realizovat například při sjednání smlouvy s klientem. Analytik musí umět dobře komunikovat, k tomu se hodí schopnost poznat osobnost klient​a nebo vývojáře, tedy trochu psychologie.

Dobrý analytik by měl být leaderem, mít přirozenou autoritu, být na jedné straně empatický, ale také důsledný, například při plnění zadaných úkolů.

I v oblasti měkkých dovedností je toho dnes očekáváno skutečně mnoho. Avšak i zde mám pro vás dobré zprávy. Spoustu zkušeností, alespoň na základní úrovni, už zcela jistě máte, například vysvětlování (když se učíte s dětmi) nebo plánování, organizace (rodinná dovolená). A pokud ne, zcela jistě vám může pomoci literatura, které je dnes přehršel, případně různá školení zaměřená na osobní růst. Trénovat měkké dovednosti můžete ale v podstatě kdykoliv a kdekoliv. Je potřeba si různé životní situace zpětně vyhodnotit, zjistit, zdali jste reagovali adekvátně, nebo naopak chybně, a příště se zlepšit.

Pokud jste nabyli dojmu, že je práce analytika dřina, pak to nejspíš pro vás nebude to pravé ořechové. Když jste ale na konci tohoto článku naopak dospěli k názoru, že je to činnost, která nabízí různorodost, neustálou možnost se rozvíjet, pak jste možná našli tu správnou pracovní cestu. Chybí-li vám některé z výše uvedených hard skills, mrkněte na náš web​. Pravidelně zde školíme jak Business analýzu nebo práci s analytickými nástroji, tak také jak správně navrhnout obrazovky systému nebo práci se systémem Axure.

Ať to vidíte tak, či onak, nezbývá než vám popřát hodně pracovních úspěchů. Ty čekají na každého aktivního člověka, ať už se najde v analýze či jiné profesi.

 Zuzana Drotárová


Vybraná základní literatura pro analytiky

On-line (ENG)

Kniha (CZ)

  • Ila Neustadt, Jim Arlow: UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací (Objektově orientovaná analýza a návrh prakticky)