Vytvoř noční hororovou atmosféru v Unity
30.09.2020
Vytvoř noční hororovou atmosféru v Unity

​​​​​V poslední části tohoto Unity tutoriálu vylepšíme vzhled původní scény. Přidáme lepší modely, pohrajeme si s celkovou atmosférou a vytuníme “game feel".

​​V podstatě vytvoříme toto:

unity horror

...z tohoto:

basic unity style

Nejprve změníme barevný prostor na Lineární přes Edit | Project settings. Barvy budou vypadat přirozeněji.

barevny prostor v unity  

Objekt Plane odstraníme a nahradíme ho novým terénem. Ten přidáme jako nový 3D objekt.

unity 3D settings 

Tvorba terénu

Vybereme objekt Terrain a přepneme se na kartu Paint terrain. Zvolíme možnost Paint texture.

unity paint texture  

​ ​Vytvoříme novou vrstvu:

 ​unity new layer

Pro textury hlíny si stáhneme a importujeme balík Outdoor Ground Textures z Asset store.

unity import textury  

Poté vybereme nově staženou texturu přes Create layer menu.

create layer menu

Do nové vrstvy také importujeme tzv. normal map - ta určuje, jak se bude na texturovaném povrchu zalamovat světlo, aby tvořilo iluzi plastického objektu (pro představu např. povrch cihlové zdi, co je 2D, ale zdá se 3D díky normálové mapě).

terrain layer unity
unity select texture

Po přidání textury hlíny scéna vypadá následovně:

unity scrn

Nové mod​​ely

Doposud jsme používali základní modely ze Synty Polygon balíku. Ty teď nahradíme. Já použiju placené modely, co mám k dispozici, vy můžete použít jakékoliv modely máte. Vybírám další ze série Polygon modelů, tentokrát Polygon adventure.

 import unity package

Nahrazuji většinu modelů ve scéně - místo auta přidám studnu, dům nahradím chatkou a pro model nepřátel importuji zombie model z Unity Asset Store (jak použít jeho animace si můžete přečíst v prvním dílu tohoto seriálu).

Atmos​féra

Projekt můžeme snadno převést do HDRP (High definition pipeline) pro rozsáhlejší možnosti nastavení grafiky. Po převodu do HDRP můžeme importovat tzv. volumes. Ty jsou zodpovědné za lokální i globální nastavení post-processingu (aplikování filtrů na grafický výstup), osvětlení a atmosféry.

Importujeme novou Sky and Fog volume.

fog unity

Ta ihned změní vzhled scény k lepšímu. Po chvíli hraní si s nastavením (dokumentace Fyzikálně založené oblohy) dociluji tohoto vzhledu:

light in unity

Objektu osvětlení Directional Light nastavíme intenzitu na 0.07 a scéně tak dáme noční nádech.

nocni nadech

Nakonec přidáme mlhu a stromy.​

Další úpravy te​​rénu, trávy a stromů

Z Asset store si stáhneme Grass and Flowers Pack 1:

unity flowerspack 

Ačkoliv nám HDRP propůjčuje rozšířenou funkcionalitu, v některých ohledech stále zaostává - proto nemůžeme použít klasickou metodu “kreslení" trávy na terén jako detail shader, ale musíme kreslit trávu jako stromy. K tomu využijeme modely trávy z balíku volně dostupného na Asset store jménem Book of the Dead (jedná se o demo scénu poskytovanou přímo Unity).

book of dead 

Balík přidáme do projektu a importujeme pouze složku Art.

unity art

 

V objektu Terrain se přepneme na kartu Paint trees. Vybrat objekt stromu lze přes Edit treesa Select prefab.

unity select prefab  

Vybírám GrassGreen z importované složky Art:

unity grass green

A můž​eme malovat na terén!

unity terrain painting

Stejnou metodu použijeme pro její původní účel, a totiž malování stromů na terén. Vybereme model stromu a můžeme malovat.

unity paint 
paint in unity

 Teď už jen stačí spustit hru a máme noční hororovu scénu s hordou zombie!

unity play

Nyní je vše hotovo, hra je zakončena a tím i tento seriál Unity tutoriálů. Tento díl nemohu sdílet na githubu, jelikož obsahuje placené modely, které podléhají licenci. Pro scénu použijte modely z Unity asset store nebo Sketchfabu, jsou zde dostupné tisíce bezplatných modelů s otevřenou licencí. A to je vše! Doufám, že jste si mé návody užili a něco nového se přiučili.

Jan Jileček